Dziedinošais pirts rituāls

Dziedinošais pirts rituāls domāts cilvēkiem, kuri ir gatavi atcerēties dzīves netik labos brīžus, ir gatavi būt atklāti pret sevi un ir gatavi "pārkāpt" kaut kam, kas ir traucējis sakārtot attiecības starp tuvajiem un mīļajiem. Tas palīdzēs saskatīt lietas, kuras ikdienā netiek pamanītas vai tiek uzskatītas par mazsvarīgām, vairāk ielūkoties sevī, saprast savu dzīves mērķi, vairāk  iemīlēt sevi un uzņemties atbildību par savu dzīvi. 

PAKALPOJUMA CENA: 200 EUR 1 personas; rituālā var piedalīties maksimāli divi cilvēki.